Het kantoor

METHA advocaten is een groepering van advocaten zoals bedoeld in het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten.

De groepering bestaat uit Meester Hilde DERDE en Meester Gudrun DE DONCKER. Ze zijn beiden als advocaat ingeschreven aan de Balie te LEUVEN.

De zetel is gevestigd te 3001 LEUVEN (HEVERLEE), Industrieweg 4 b1.

Meester Hilde DERDE oefent het beroep van advocaat uit onder de vorm van een BV met de naam HILDE DERDE ADVOCATENKANTOOR, met RPR LEUVEN 0466.987.890.

e-mail: hilde.derde@metha.be

Meester Gudrun DE DONCKER oefent het beroep van advocaat uit onder de vorm van een BV met de naam GUDRUN DE DONCKER ADVOCATENKANTOOR, met RPR LEUVEN 0473.859.549

e-mail: gudrun.dedoncker@metha.be

De andere advocaten werkzaam binnen METHA advocaten hebben de toelating om in België het beroep van advocaat uit te oefenen, onder de titel « Advocaat ».

Zij oefenen in eigen naam het beroep van advocaat uit.

Meester Willem MATTON oefent het beroep van advocaat uit onder de vorm van een BV met de naam ADVOCATENKANTOOR MATTON  WILLEM met RPR LEUVEN 078.920.554

e-mail: willem.matton@metha.be

Verzekering beroepsaansprakelijkheid

De beroepsaansprakelijkheid van de advocaten van METHA advocaten is verzekerd via Orde van Vlaamse Balies als tevens via de balie van Leuven bij Amlin Europe (als hoofdverzekeraar) en medeverzekeraars Zurich en KBC Verzekeringen.

De modaliteiten kan u terugvinden op de website van de orde van advocaten bij de balie te Leuven ( www.balieleuven.be)

De aansprakelijkheid van de advocaten van METHA advocaten is beperkt tot de bedragen uitgekeerd door de verzekering.

Deze polis verleent dekking in de hele wereld onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten.

Dienstverlening

U kan bij de advocaten van METHA advocaten terecht voor onder meer volgende diensten: bijstand bij geschillen voor alle rechtbanken in België, advies en dienstverlening , bemiddeling in burgerlijke en handelszaken.

De prijzen voor diensten en kosten kunnen op eerste verzoek
worden ontvangen.

Voor informatie of bij klachten

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft, kan u de advocaten van METHA advocaten bereiken:

  • via post op het adres: Industrieweg 4 bus 1
  • via fax op het nummer : 016/23.17.32
  • via e-mail op het adres: info@metha.be
  • via telefoon op het nummer: 016/31.04.20

Buitengerechtelijke geschillenbeslechting

De leden van METHA advocaten zijn onderheven aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, voorzien in volgende gedragscode of reglement: Baliereglement van balie Leuven, codificatie
9 oktober 2009.

U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling bij www.balieleuven.be/klachten_ereloon.php