CONTACT

Tel: 016/31.04.20
hilde.derde@metha.be

VOORKEURMATERIES

Aannemingsrecht
Aansprakelijkheidsrecht
Alarmwetgeving
Arbitrage
Beslagrecht
Bouwrecht
Contractenrecht
Energiewetgeving
Marktpraktijken
Telecom
Zakelijke rechten

BIO

Hilde DERDE studeerde in het jaar 1987 af als Licentiaat in de Rechten aan de UGent en sloot zich vervolgens aan bij de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel.

In het jaar 1996 maakte zij de overstap naar de Balie te Leuven waar zij tot op heden lid van is.

Meester DERDE werkt vooral voor bedrijven, zowel voor internationale bedrijven als voor KMO’s.

Zij behandelt vooral zaken in het bouwrecht, aannemingsrecht, contractenrecht (koop/verkoop, huur,..), zakelijke rechten (recht van opstal, erfpacht,…). Daarnaast legt zij zich toe op de energiewetgeving, telecom, arbitrages, alarmwetgeving, aansprakelijkheidsrecht, beslagrecht en marktpraktijken.

Naast haar job als advocaat, heeft meester DERDE zich geëngageerd in volgende organisaties:

  • 2003 – 2009 Voorzitter jury Womed Award
  • 2005 – 2015 Lid van de raad van bestuur van de Vlaamse Milieuholding (VMH)
  • 2008 – 2012 Lid van de Advies – en onderzoekscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie (AOC – HRJ)
  • 2008 – heden Lid Raad van Bestuur UNIZO
  • 2012 – heden Lid van de Benoemings- en aanwijzingscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie (BAC – HRJ)
  • 2012 – heden Bestuursrechter DBRC
  • 2015 – Lid Raad van Bestuur Unizo – Provincie Vlaams- Brabant en Brussel

Daarnaast is zij nog lid van meerdere raden van bestuur en algemene vergaderingen van vrijwilligersorganisaties.

– CONTACTEER HILDE DERDE –