CONTACT

Tel: 016/31.04.20
karlien.christiaens@metha.be

VOORKEURMATERIES

Handels- en economisch Recht
Burgerlijk Recht
Strafrecht
Jeugdrecht

BIO

Karlien Christiaens studeerde in 2015 af als Master in de Rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven. Als major opteerde zij voor Privaatrecht, als minor voor Strafrecht.

In datzelfde jaar sloot zij zich aan bij de Leuvense Balie en vervoegde zij het kantoor.

In de praktijk behandelt meester Christiaens dossiers in het handelsrecht in de ruime zin en legt zij zich toe op het burgerlijk recht. Daarnaast heeft zij een bijzondere interesse voor het strafrecht.

In het gerechtelijk jaar 2017-2018 heeft meester Christiaens de ‘Bijzondere Opleiding Jeugdrecht’ gevolgd. Zij is sindsdien werkzaam als jeugdadvocaat en behartigt de belangen van minderjarigen.

In het gerechtelijk jaar 2019-2020 heeft meester Christiaens de ‘SUPRALAT-Opleiding’ gevolgd met het oog op het vakkundig adviseren en verdedigen van cliënten tijdens een verhoor.

– CONTACTEER KARLIEN CHRISTIAENS –