CONTACT

Tel: 016/31.04.20
ruben.vanderheiden@metha.be

VOORKEURMATERIES

Handelsrecht
Familierecht
Consumentenrecht
Schadevergoedingsrecht

BIO

 Ruben VANDERHEIDEN studeerde in 2022 af als Master in de Rechten aan de Universiteit Hasselt. Als afstudeerrichting opteerde hij ervoor om zich te specialiseren in het Privaatrecht.

In datzelfde jaar sloot hij zich aan bij de Leuvense balie en vervoegde hij het kantoor.

In de praktijk behandelt meester VANDERHEIDEN dossiers in het handelsrecht in de ruime zin. Daarnaast heeft hij een bijzondere interesse voor het familierecht, consumentenrecht en het schadevergoedingsrecht.

– CONTACTEER RUBEN VANDERHEIDEN –