CONTACT

Tel: 016/31.04.20
tess.dezwarte@metha.be

BIO

Meester Tess Dezwarte studeerde af als Master in de Rechten aan de Vrije Universiteit Brussel in 2015 met als afstudeerrichting “Burgerlijk en Procesrecht” (cum laude).

In datzelfde jaar sloot zij zich aan bij de Leuvense Balie en vervoegde zij het kantoor.

In de praktijk behandelt meester Dezwarte dossiers in het handelsrecht in de ruime zin alsook dossiers in het burgerlijk recht (waaronder burgerlijke geschillen, familierecht, huurgeschillen,…)

Daarnaast behandelt zij ook dossiers inzake strafrecht, waarin zij bijstand verleent tijdens verhoren door de politiediensten en de onderzoeksrechter, tijdens de fase van het vooronderzoek alsook tijdens de procedure ten gronde voor de Rechtbanken en Hoven.

– CONTACTEER TESS DEZWARTE –